Hääletamine on lõppenud!
Uuring viidi läbi Ankeet.ee küsitlustarkvara abil