Privaatsus

Ankeet.ee kaitseb oma külastajate privaatsust. Järgnev privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, milliseid andmeid me külastajate kohta kogume.

Ankeet.ee võib koguda järgnevat informatsiooni:
  • (a) külastatavus ja klikid,
  • (b) küpsiste informatsioon,
  • (c) kontaktinformatsioon ja muud Kasutaja sisestatud andmed
  • (d) kasutaja IP aadress